І. М. СОТНИК , М. М. ЧУМАКОВА
Ринок екологічних інновацій та проблеми його розвитку
(мова оригіналу – українська)

Сучасні екологічні обмеження актуалізують питання впровадження екологічних інновацій у рамках як національних економік, так і для окремих суб’єктів господарювання. У статті досліджуються теоретичні і практичні аспекти розвитку ринку екологічних інновацій в Україні з урахуванням досвіду розвинених держав світу. Визначено сутність поняття «ринок екологічних інновацій». Проаналізовано специфіку такого ринку, його відмінні риси. Визначено суб’єктів, об’єкти, структуру ринку. Досліджено динаміку, структуру та основні напрями сучасного розвитку ринку екологічних інновацій у розвинених країнах, шляхи державного стимулювання його розбудови. Визначено проблеми розвитку вітчизняної інноваційної екологічно спрямованої діяльності, а саме: низький рівень наукової та інноваційної активності, зменшення обсягів витрат підприємств та держави на наукові та науково-технічні роботи, низький рівень наукоємності промислового виробництва, брак коштів у вітчизняних суб’єктів господарювання, відсутність дієвої державної системи стимулювання інноваційної діяльності тощо. На підставі проаналізованих проблем запропоновано шляхи їх вирішення в Україні з урахуванням досвіду розвинених країн світу.

Ключові слова: екологічна інновація, ринок, розвиток, управління, проблеми, інноваційна діяльність.

Розміщена в №3, 2013.

Інформація про автора(ів): Сотник Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету.
Чумакова Марина Миколаївна, студент факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту