В. В. СМАЧИЛО
Квінтесенція та понятійно-семантичний аналіз соціально-економічної категорії «кадровий потенціал підприємства»
(мова оригіналу – українська)

Зростаюча роль людини в економічних процесах вимагає ґрунтовних теоретико-методологічних досліджень у цій царині з метою чіткого обґрунтування широкого спектру понять, що вживаються в науковому обігу. Велика кількість термінів не мають однозначного наукового тлумачення та не окреслені у правовому полі, що викликає розмите розуміння соціально-економічних категорій. У статті проведено понятійно-семантичний аналіз дефініції «кадровий потенціал підприємства», визначено критичні точки неузгодженостей науковців щодо його розуміння: кваліфікаційно-правові розбіжності, які обмежують кількісно величину кадрового потенціалу підприємства; розбіжності щодо сутнісного наповнення та цілеспрямування; розглянуто існуючі наукові підходи до визначення цієї категорії . Проведене дослідження дозволило обґрунтувати власне бачення соціально-економічної категорії «кадровий потенціал підприємства» на основі системного підходу, що в подальшому надасть можливість визначити його компоненти та здійснювати ефективні процеси оцінювання та управління ним як об’єктом.

Ключові слова: кадровий потенціал, кадровий потенціал підприємства, потенціал, трудовий потенціал.

Розміщена в №3, 2016.

Інформація про автора(ів): Смачило Валентина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту