Зміст №1, 2012

Частина 1 Методологічні проблеми сучасної економіки

Розділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми

Л. Г. Мельник, І. Б. Дегтярьова
Європейський досвід використання економіко-правових інструментів забезпечення сталого розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. А. Голян, В. М. Бардась, Р. В. Бусел
Фіскальне регулювання водокористування в регіоні: інституціональні засади та напрями вдосконалення
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Матюха
Щодо питання комплексної економічної оцінки мінерально-ресурсного потенціалу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. М. Колмакова
Теоретико-методологічні підходи до фінансового забезпечення техногенної та екологічної безпеки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. М. Сотник, В. О. Киричок
Аналіз екологічних втрат від виробництва продукції в регіонах України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Сабадаш, С. М. Бобильов, Л. Г. Мельник
Урегулювання екологічних конфліктів: економіко-організаційні передумови «зеленої» економіки
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці

О. І. Башта
Аналіз можливості заміни традиційних джерел тепло-енергопостачання в рекреаційних підприємствах АР Крим на основі відновлюваної енергії
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Є. М. Кирилюк, А. М. Прощаликіна
Методологія синергетики в дослідженні процесів трансформації економічних систем
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва

Л. Г. Мельник
Індустріальний метаболізм як основа управління розвитком підприємств і макроекономічних систем
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

М. Б. Перова, О. І. Метляхін
Вирішення конфлікту при передоплаті за електроенергію
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

М. В. Мартиненко
Інформаційні засади управління організаційними знаннями підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 4 Макроекономічні механізми

В. М. Московкін, О. О. Суботіна
Технологічний зовнішньоторговельний бенчмаркинг у системі країн Шанхайської організації співробітництва з використанням бази даних Trade Map
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. Ю. Карлик, М. Г. Бігдан
Вплив рівня державної підтримки на економічний механізм функціонування фермерських господарств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. М. Фролов
Вирішення проблем розмежування доходів і видатків між державними і місцевими бюджетами у контексті реалізації політики держави у прикордонних областях
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Г. О. Панасенко
Сучасні методики рейтингування банківських депозитів: теорія і практика, особливості та перспективи (частина 2)
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. М. Багдасарян
Проблеми реформи пенсійної системи, стабільності фінансової системи і розвитку ринку капіталу в країнах з перехідною економікою
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Частина 2 Наукові повідомлення

Т. Д. Сіташ
Фінансування системи охорони здоров’я в Україні: тенденції та реформування
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. Дериколенко
Урахування чинників ризику в процесі вибору інноваційних проектів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. В. Хвищун
Підходи до формування та оцінки ефективності стратегії міста
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Т. В. Несторенко
Теоретичні основи сталого розвитку житлово-комунального господарства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. В. Горемикіна
Формалізація даних та методичні підходи у контексті оцінки ефективності соціальних послуг
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Рябенков
Напрями удосконалення політики управління фінансовими результатами промислового підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. І. Вороненко
Оптимальне використання земельних ресурсів як передумова еколого-економічної безпеки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Кубатко, І. В. Терещенко, Т. В. Руденко
Аналіз амортизаційної політики підприємства в світлі нового податкового законодавства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Лямцев
Організаційно-економічний інструментарій забезпечення еколого збалансованого розвитку автотранспортного комплексу
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу