Зміст №3, 2011

Частина 1 Методологічні проблеми сучасної економіки

Розділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми

С.К. Харічков, Н.М. Андрєєва, С.Г. Нездоймінов
Модель механізму розвитку сільського туризму у єврорегіоні Нижній Дунай
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І.М. Сотник, О.М. Коробець
Передумови та проблеми формування ефективної системи управління екологічними ризиками підприємства
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

М.В. Ільїна
Соціально-економічна роль некомерційних організацій у забезпеченні сталого розвитку суспільства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці

М. Кілгор, В. Мельник
Подвійний шлях до інновацій та економічного відродження
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

В.В. Іванова
Економіка, заснована на знаннях, та економіка знань: адекватність використання категорій
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н.В. Гнєсіна, М.І. Ларка, С.П. Сударкіна
Принципи та методологія оцінювання майнових комплексів ІТ-компаній
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н.Ю. Брюховецька, І.О. Педерсен
Дослідження сутності інноваційного ризику та підходів до його оцінки
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.М. Маценко
Оптимізація розподілу ресурсів у соціально-економічних системах (на прикладі регіонального ринку води)
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва

Н.О. Князєва, О.А. Князєва
Методичні підходи до вибору тарифних стратегій у сфері надання послуг поштового зв’язку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М.М. Меркулов, Л.В. Ширяєва
Визначення критерію ефективності виробничої системи
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю.В. Лисенко, О.Л. Герасимова
Управління змінами як альтернативний варіант антикризових заходів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н.М. Вдовенко
Основна причина невдачі реформи в рибогосподарській галузі України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю.М. Дерев’янко
Методичні підходи до аналізу економічних циклів діяльності підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 4 Макроекономічні механізми

С.В. Лєонов, Л.Л. Гриценко
Концептуальні основи формування системи оцінки проектів державно-приватного партнерства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

А.Г. Мнацаканян
Посткризові актуальні питання розвитку аудиту у Вірменії
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Т.О. Семененко, Н.М. Нілова
Інфляційні очікування як складова трансмісійного механізму
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

О.В. Балахонова
Оцінка механізму довгострокового економічного та соціального розвитку регіону
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

М.В. Брюханов, О.А. Васильєва, О.М. Назаренко
Детермінанти ставки процента за кредитом комерційного банку: теорія та емпіричний аналіз
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Є.О. Балацький
Мінімізація ризиків інвестування в облігації місцевих позик як основа розвитку муніципальних запозичень в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Частина 2 Наукові повідомлення

Т.Л. Омельяненко
Ринкові підходи до формування організаційно-економічного механізму поводження з відходами за європейським досвідом
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М.О. Левченко
Оцінка рівня фінансового ризику машинобудівних підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М.О. Проскуріна
Висвітлення проблеми державного регулювання в працях представників основних теоретичних концепцій ХХ ст.
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І.М. Бурлакова, І.В. Терещенко, С.В. Шевцов
Еколого-економічні аспекти розв’язання проблем поводження з відходами на регіональному рівні (на прикладі Сумської області)
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Д.В. Васильєва
Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н.І. Верхоглядова, О.Ю. Щеглова
Сутність і місце нерухомості в системі ринкових відносин
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н.А. Антонюк, М.А. Деркач, М.Ю. Абрамчук
Державна підтримка інноваційного розвитку як основи економічного зростання в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С.Б. Горяiнова
Оцінка ступеня задоволеності акціонерів у контексті аналізу виробничого потенціалу підприємства
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу