Зміст №3, 2017

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Л. С. Гринів
Екологосоціогосподарські системи в умовах нерівноважного зовнішнього середовища
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. Ю. Чигрин, А. А. Треус, А. А. Іскаков
Органічне землеробство як перспективна галузь української економіки
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

Петер Дж. Ставерманн, Фрaнк Вeрніц
Соціальні ефекти регіональної конкуренції інфраструктурних проектів
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. М. Таранюк, В. М. Ігнатченко, Т. Ю. Макаренко
Економічний інструментарій фаз управління напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Н. М. Андрєєва, Д. В. Зіньковська
Діагностика маркетингового потенціалу підприємства як базис підвищення його конкурентоспроможності
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Т. І. Лепейко, О. В. Мазоренко
Розвиток підприємства як соціально-екологічної системи в умовах нестабільності
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Д. С. Кобизський
Передумови впровадження реінжинірингу маркетингової діяльності українських машинобудівних підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

В. Г. Рогов
Економічна природа розвитку підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. Мельник
Антиентропійна аномалія, або «Сталкер» – навпаки (ненаукова фантастика з науковим підтекстом)
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу