Зміст №2, 2020

РОЗДІЛ 1 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, О. В. Кубатко, І. М. Сотник, Ю. М. Завдов’єва
Цифровізація економічних систем: підприємство, регіон, народне господарство
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М. В. Зось-Кіор, В. Ю. Ільїн, І. М. Кирилюк, О. В. Солод
Діджиталізація в реалізації еколого-економічних принципів управління сталим розвитком аграрних підприємств
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Кубатко, В. М. Ігнатченко, С. В. Шапаренко, І. А. Стародуб, Д. О. Ярьоменко
Економічна оптимізація використання ресурсів на основі Smart Grid
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. С. Гончаренко, С. О. Ніколаєв, М. С. Мисловська, В. В. Погодіна
Оцінка соціо-еколого-економічних результатів від створення еко-турів віртуальної реальності
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 2 МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

В. Дурановскі, Ю. М. Петрушенко, А. С. Воронцова, В. Ю. Барвінок
Аналіз факторів впливу на динаміку трудової еміграції: приклад України
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. Ю. Онопрієнко, О. М. Обод
Аналіз функціонування банківської системи та вплив факторів невизначеності на стратегічне управління фінансами банків
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 3 МІКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ

Д. Д. Тимошик, Л. Л. Гриценко, Я. С. Ковальов
Мале та середнє підприємництво: український і міжнародний досвід
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Димченко, Я. М. Хайло, С. М. Гайденко, Т. О. Хайло
Підприємництво і адаптація комунальних підприємств до ринкових умов
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. Е. Ковшун, В. М. Костриченко
Кадрова компонента у забезпеченні антикризової стійкості суб’єктів підприємництва
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 4 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Л. Г. Мельник, О. І. Маценко, В. С. Терещенко
Наукове обґрунтування підвищення техніко-економічної ефективності використання сонячної енергії
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. А. Прийменко, О. А. Бурла
Функціонально-процесна декомпозиція як метод управління життєвим циклом енергетичного продукту
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. С. Ігнатченко, Б. Л. Ковальов, С. М. Федина, А. Г. Попова
Аналіз дефініційної основи терміну «екологічні (зелені) інвестиції» та їх класифікація
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. Маценко, І. В. Торба, А. В. Ковальова
Розв’язання еколого-економічних конфліктів між водогосподарськими комунальними підприємствами та їх стейкхолдерами на основі реклеймінга водних ресурсів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Д. О. Смоленніков, Ю. В. Чорток, А. В. Бондар
Система індикаторів корпоративної соціально-екологічної відповідальності підприємств для прийняття управлінських рішень із урахуванням потреб стейкхолдерів
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. С. Півень
Економічні інструменти розвитку сектору відновлюваної енергетики в ЄС та Україні
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

РОЗДІЛ 5 ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

В. М. Авдасьов
Соціально-економічний аналіз господарського укладу Воздвиженського трудового братства
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу