Зміст №3, 2012

Частина 1 Методологічні проблеми сучасної економіки

Розділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми

В. І. Павлов
Проблеми та перспективи впровадження екологічного аудиту в корпоративному секторі
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. П. Валенкевич, О. О. Павленко, Ю. Т. Алібекова
Обґрунтування оцінки соціо-еколого-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Прокопенко, В. Ю. Школа
Макроекономічне регулювання екологізації інноваційного розвитку регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Сабадаш
Економіко-організаційні й інституційні чинники екологічного конфлікту, як ресурсні обмеження економічного зростання
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці

А. Фрімен
Творчість в епоху Інтернет
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. Мельник, О. М. Маценко, Ж. С. Пронікова 1
Наукові підходи до удосконалення мотивації екологічно спрямованої діяльності
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. Г. Міценко
Економічне оцінювання соціальної ефективності локальних інтегрованих систем
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва

М. І. Сотник, І. М. Сотник
Застосування маркетингових підходів до стимулювання інноваційного енергозбереження у сфері теплопостачання міста
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. В. Старченко, О. В. Старовойт, І. І. Семидоцька
Використання методу нечітких множин для діагностики ризику банкрутства підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. О. Самаль, Л. С. Самаль
Стійкий розвиток підприємства і економічна безпека держави
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 4 Макроекономічні механізми

І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко
Методологічний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. Т. Кіщак, В. М. Дьоміна
Миколаївська митниця у забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. М. Вдовенко
Еволюція теоретичних поглядів на державне регулювання розвитку аграрного сектору
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. І. Телишевська, О. І. Комишан, С. С. Сергеєв
Маркетинговий потенціал у підвищенні прибутковості підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. М. Дерев’янко
Тенденції аналізу фактору часу у сучасних економічних дослідженнях
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Частина 2 Наукові повідомлення

Т. М. Боголіб
V Міжнародна наукова конференція «Умови економічного зростання у країнах з ринковою економікою» зібрала в древньому Переяславі наукову еліту України і зарубіжжя
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. Рибіна
Методичні особливості оцінки економічного збитку від впливу залізничного транспорту
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. В. Похилько
Структурування та оцінка еколого-економічного ефекту від інвестицій
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. Є. Ляшенко
Капіталізація праці інформаційних робітників та її місце в оцінці нематеріального компонента вартості підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. А. Сафарян
Перспективи розвитку міжнародних партнерських відносин підприємств на фармацевтичному ринку України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу