Адреса редакції:

Д.е.н., проф. Л.Г. Мельник,
Редакція МНЖ «МРЕ»
Кафедра економіки та бізнес-адміністрування
Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, 40007, Україна

E-mail: mer@fem.sumdu.edu.ua, merjournal@gmail.com

https://www.facebook.com/merjournal/

!!!Увага!!!

Шановні автори та відвідувачі сайту,
прохання з будь-яких питань стосовно

публікації матеріалів (вимог до публікацій, термінів, відхилення чи виходу статті, оплати примірника(-ів) журналу(-ів) тощо)

звертатися електронним листом.
Редакція з об’єктивних причин не має можливості відповідати на всі запитання телефоном, однак гарантує відповідь на ваші запитання електронним листом якомога швидше.

ЗА РОБОЧИМИ ТЕЛЕФОНАМИ КАФЕДРИ, ІНСТИТУТУ, ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ ЧИ УНІВЕРСИТЕТУ ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ НЕ НАДАЄТЬСЯ!