Інформація для Авторів

Шановний Авторе!

Редакційна колегія журналу ПЕРШОЧЕРГОВО розглядає матеріали для публікації, подані АНГЛІЙСЬКОЮ мовою (НЕ КОМП'ЮТЕРНИЙ ПЕРЕКЛАД!)

Журнал видається 4 рази на рік (щокварталу). Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять дворівневу систему рецензування: зовнішнє та внутрішнє (таємне) рецензування. Із редакційною політикою нашого журналу можна ознайомитися тут.

Основні тематичні розділи (напрями) журналу:

  1. Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми.
  2. Інноваційні процеси в економіці.
  3. Економіка підприємства та організація виробництва.
  4. Макроекономічні механізми.
  5. Наукові повідомлення.

Рукописи до журналу приймаються на постійній основі однією із трьох мов: українською, англійською

Рекомендований обсяг рукописів, повний перелік необхідних документів для подання зазначені у ІНСТРУКЦІЇ для авторів міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки».

З метою пришвидшення процедури подання, розгляду, опублікування рукопису та коректного його оформлення рекомендуємо використовувати спеціально розроблений шаблон (приклад) рукопису (Форма № 01) та неухильно дотримуватися усіх його вимог та елементів форматування. Текст рукопису слід друкувати замість тексту поданого для прикладу у такому шаблоні. Детальні рекомендації та вимоги щодо оформлення рукописів наведено у ІНСТРУКЦІЇ для авторів.

Порядокподання, розгляду і опублікування рукописів:

1) автор надсилає рукопис електронною поштою для попереднього розгляду;
2) рукопис приймається редколегією тільки за умови відповідності його оформлення чинним вимогам МОН України, ДСТУ та нашого журналу і може бути відхилений чи відправлений на доопрацювання у разі невідповідності зазначеним стандартам і вимогам;
3) редколегія направляє рукопис на обов’язкове незалежне (таємне) рецензування (термінрецензування – не більше 30 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня після дати отримання рукопису редакцією);
4) за результатами рецензування рукопис може бути:

(A)        прийнятий до опублікування;
(B)         повернений авторові для внесення відповідних коректив, якщо того вимагає рецензія (термін доопрацювання рукопису не повинен перевищувати 30 календарних днів, починаючи з наступного дня після дати надсилання електронною поштою автору рецензії; у разі перевищення зазначеного терміну рукопис автоматично вважається відхиленим);
(C)         відхилений, як такий що не відповідає чинним вимогам (причини відхилення обов’язково зазначаються у рецензії на рукопис);

5) тільки післяостаточного узгодження всіх питань стосовно змісту рукопису (наприклад, повторного рецензування, якщо попередня рецензія цього вимагала), він вважається прийнятим до опублікування;
6) автор надсилає всі необхідні документи звичайною поштою;
7) редколегією вирішується питання щодо включення рукопису у відповідний номер журналу, про що повідомляється авторові електронною поштою;
8) авторові повідомляється (електронною поштою) про факт виходу друком накладу журналу;
9) авторові надсилається авторський примірник журналу із його рукописом.

Даний порядок є узагальненим та орієнтовним, більш детальна інформація надається авторам за особистим запитом електронною поштою відповідно до умов публікації.

 

Завантажити: