Інформація для рецензента

Шановний Рецензенте!

Просимо Вас використовувати для рецензування матеріалів, які подаються на розгляд Редакційної колегії, спеціальний бланк (форму).

Завантажити:

У разі Вашої згоди дати рецензію на матеріал, просимо Вас надати рецензію в Редакційну колегію протягом 20 днів з моменту отримання Вами копії рукопису в електронному або паперовому варіанті.

У разі можливої затримки рецензії просимо Вас повідомити про це Редакційну колегію письмово або електронною поштою. У разі виникнення будь-яких запитань, побажань чи зауважень, звертайтеся в Редакцію журналу.

Не забувайте – процедура рецензування анонімна!