Засновники журналу:

Сумський державний університет (СумДУ), м. Суми, Україна info@sumdu.edu.ua
Центр економічних досліджень (ЦЕД), м. Суми, Україна
Сумське обласне громадське об'єднання "Академія підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ), м. Суми, Україна
Видавничо-торговий дім «Університетська книга», м. Суми, Україна publish@book.sumy.ua