Л. В. Старченко, О. В. Старовойт, І. І. Семидоцька
Використання методу нечітких множин для діагностики ризику банкрутства підприємства
(мова оригіналу – українська)

У статті розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід діагностики банкрутства
підприємств, адаптовано метод нечітких множин для оцінки ймовірності банкрутства одного з
великих машинобудівних підприємств Сумського регіону. На сьогодні актуальним є розроблення
економіко-математичних моделей оцінки загрози банкрутства на основі нечітких множин, які
базуються на правилах нечіткої логіки та здатні адаптуватися до змін середовища, що
дозволить ефективно використовувати моделі впродовж тривалого часу.

Ключові слова: банкрутство, діагностика банкрутства підприємства, ймовірність банкрутства, метод нечітких множин.

Розміщена в №3, 2012.

Інформація про автора(ів): Старченко Людмила Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та
бізнес-адміністрування Сумського державного університету; Старовойт Олена Василівна, кандидат
філософських наук, старший викладач кафедри економіки підприємств Шосткинського інституту Сумського
державного університету; Семидоцька Інна Іванівна, студентка Сумського державного університету.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту