Н. М. Вдовенко
Еволюція теоретичних поглядів на державне регулювання розвитку аграрного сектору
(мова оригіналу – українська)

У статті узагальнено результати проведених досліджень еволюції теоретичних поглядів на
регулювання розвитку аграрного сектору. Встановлено, що саме та держава, яка має достатні
запаси продовольства, виходить з ним на зовнішній ринок, успішно розвивається; тому аграрний
сектор може бути як причиною економічної кризи країни, так і сферою, через яку з неї можна
вийти. Доведено, що процес конвергенції підприємництва і державного регулювання буде
посилюватися через вимогу сталого розвитку(людини, екології і економіки) і переведення на
рейки інвестиційно-інноваційної моделі аграрного сектору.

Ключові слова: аграрний сектор, держава, економіка, регулювання, рибогосподарське виробництво.

Розміщена в №3, 2012.

Інформація про автора(ів): Вдовенко Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, докторант Національного
університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту