Т.О. Семененко, Н.М. Нілова
Інфляційні очікування як складова трансмісійного механізму
(мова оригіналу – англійська)

Ефективність монетарної політики залежить від прогнозованості дії окремих її важелів. Тому проблема визначення ступеня впливу протидіючих чинників є достатньо актуальною на сьогодні. В економічній літературі існують теорії, які по-різному трактують існування каналів монетарної політики. Так, згідно традиційної теорії зміни у базовій процентній ставці й наступні зміни обмінного курсу прямо й опосередковано відбиваються на сукупному попиті. Згідно кредитної теорії обмеженість інформації справляє специфічний вплив на кредитному ринку: більш високі процентні ставки створюють відчуття ризику в економічних агентів. Теорія ж пропозиції базується на тому, що зміна процентної ставки чинить прямий вплив на виробничу сферу реальної економіки. Трансмісійний механізм монетарної політики – це складний передатний процес зі своїми взнаємо залежними складовими. Дане дослідження зосереджене на аналізі, як на погляд авторів, ключової складової цього механізму – інфляційних очікувань. Розбіжність теоретичних основ існування каналів реалізації монетарної політики, хоч якими різними вони можуть здатися, не суперечать один одному. Навпаки, їх треба розглядати, на наш погляд, як складові єдиного механізму. Теорія пропозиції та кредитна теорія уточнюють які механізми зміцнюють трансмісійний механізм і роблять монетарну політики більш впливовою. Комплементарні теорії пояснюють чому вплив монетарної політики сильніший і триваліший. У роботі методами математичного моделювання визначається залежність між інфляційними очікуваннями та емісією грошей.

Ключові слова: інфляція, інфляційні очікування, теорія раціональних очікувань, теорія адаптивних очікувань, емісія.

Розміщена в №3, 2011.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту