М.О. Проскуріна
Висвітлення проблеми державного регулювання в працях представників основних теоретичних концепцій ХХ ст.
(мова оригіналу – українська)

У статті досліджено питання державного регулювання економічного життя суспільства. На основі поглядів представників основних напрямів економічної думки ХХ ст. (кейнсіанства, монетаризму та неоконсерватизму) простежено еволюцію та визначено основні тенденції в сучасному теоретичному осмисленні ролі держави в економіці країни.

Ключові слова: державне регулювання, кейнсіанство, монетаризм, дискреційна політика, раціональні очікування, антициклічна фіскальна політика, політика «за правилами».

Розміщена в №3, 2011.

Інформація про автора(ів): Проскуріна Марія Олегівна, аспірант кафедри історії та теорії господарства Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту