С. В. Похилько
Структурування та оцінка еколого-економічного ефекту від інвестицій
(мова оригіналу – українська)

Виходячи із екологічно обумовленої трансформації інвестиційних процесів у статті
обґрунтовано необхідність удосконалення підходів до оцінки ефективності інвестицій
екологічного спрямування. На основі концепції повної економічної цінності навколишнього
природного середовища проведено аналіз підходів до структурування та оцінки еколого-
економічного ефекту від здійснення інвестицій. Визначено можливості оцінки окремих видів
цінностей у межах існуючих методологічних підходів, обґрунтовано необхідність застосування
як абсолютних, так і відносних показників для оцінювання окремих видів цінностей, визначено
взаємозв’язок між ними.

Ключові слова: інвестування, еколого-економічний ефект, ефективність інвестиційних проектів, цінність природного середовища, цінність відкладеної альтернативи, ставка дохідності інвестицій.

Розміщена в №3, 2012.

Інформація про автора(ів): Похилько Світлана Василівна, асистент кафедри фінансів Сумського державного університету.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту