О. С. Прядченко
Можливості удосконалення інноваційного процесу та комерціалізації його результатів
(мова оригіналу – українська)

У статті розглянуто питання успішного і невдалого завершення інноваційних процесів. Показані величина витрат за стадіями інноваційного процесу та ціна втрат у разі невдач. Дається огляд підходів до зменшення частки невдалих інновацій. Виокремлюються дві групи інновацій, джерелами яких є фундаментальні дослідження та потреби ринку. Аналізуються передумови ефективної реалізації інноваційного процесу. Пропонується виявляти різні моделі інноваційних процесів залежно від комбінаторики складових елементів. Відповідно до різних моделей інноваційного процесу можна формувати комплекс адекватних умов його ефективної реалізації.

Ключові слова: інновації, складові інноваційного процесу, моделі реалізації інноваційного процесу.

Розміщена в №4, 2011.

Інформація про автора(ів): Прядченко Олександра Сергіївна, аспірант Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, м. Київ.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту