Н. Є. Ляшенко
Капіталізація праці інформаційних робітників та її місце в оцінці нематеріального компонента вартості підприємства
(мова оригіналу – українська)

Розглянуто сутність поняття інформаційного працівника та його роль на сучасному етапі
розвитку економіки. Простежено еволюцію звітів для власників підприємств, що добре
відображає еволюцію зміни стандартів мислення і погляду на вартість підприємства.
Визначено, що на зміну фінансовому стандарту мислення прийшов ціннісний стандарт.
Запропоновано методику розрахунку вартості праці інформаційних працівників підприємства.
Визначено місце показника вартості праці інформаційних працівників у системі показників
оцінки нематеріального компонента вартості із застосуванням динамічного критерію.

Ключові слова: нематеріальний компонент, вартість підприємства, інтелектуальний капітал, гудвіл, нематеріальні активи, інформаційний працівник, інтелектуальна праця.

Розміщена в №3, 2012.

Інформація про автора(ів): Ляшенко Наталія Євгенівна, асистент кафедри управління проектами та прикладної статистики
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, м. Луганськ.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту