Л. П. Валенкевич, О. О. Павленко, Ю. Т. Алібекова
Обґрунтування оцінки соціо-еколого-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці
(мова оригіналу – українська)

Стаття присвячена питанням розроблення системи критеріїв оцінки соціо-еколого-економічної збалансованості розвитку адміністративно територіальної одиниці, запропонованометодичні основи щодо такої оцінки.

Ключові слова: індекс збалансованості розвитку території, піраміда збалансованості розвитку території, адміністративно-територіальна одиниця, індекс антропогенного навантаження території, індекс соціального розвитку.

Розміщена в №3, 2012.

Інформація про автора(ів): Валенкевич Лариса Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління Сумського державного університету; Павленко Олена Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління Сумського державного університету; Алібекова Юлія Тагібеківна, аспірант кафедри управління Сумського державного університету.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту