Н. М. Андрєєва, Д. В. Зіньковська
Діагностика маркетингового потенціалу підприємства як базис підвищення його конкурентоспроможності
(мова оригіналу – українська)

У дослідженні визначено, що сучасна економічна дійсність функціонування українських підприємств характеризується впливом загальних світових тенденцій, таких як глобалізація, інформатизація, соціалізація, екологізація, посилення ролі інтеграційних процесів, а також нестабільність, мінливість макро- та мікроекономічного середовища, що сприятиме необхідності проведення досліджень щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробництв. У роботі доведено, що одним із ключових напрямків підвищення рівня конкурентоспроможності є визначення сутності маркетингового потенціалу, ступеня його використання та шляхів активізації невикористаних маркетингових можливостей. На підґрунті вищезазначеного авторами розглянуто діагностику маркетингового потенціалу як ефективний аналітичний інструментарій його дослідження та реалізації можливостей, які не використовуються підприємством, однак можуть принести додатковий прибуток.
У статті досліджено наукові підходи до визначення поняття «маркетинговий потенціал» та пропонується авторське трактування цього терміна; визначено місце маркетингового потенціалу в системі загальноекономічного потенціалу підприємства; запропоновано власний підхід до визначення структури маркетингового потенціалу підприємства, а також запропоновано індикатори для його оцінки.

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діагностика, маркетингова діяльність, маркетинговий потенціал.

Розміщена в №3, 2017.

Інформація про автора(ів): Андрєєва Наталя Миколаївна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
Зіньковська Дар’я Володимирівна, аспірант кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту