В. В. Сабадаш
Економіко-організаційні й інституційні чинники екологічного конфлікту, як ресурсні обмеження економічного зростання
(мова оригіналу – українська)

Поступовий відхід від принципів сталого розвитку у природокористуванні, зумовлений
економічною рецесією, актуалізує питання врегулювання економіко-екологічних протиріч, які
виникають у соціально-економічних системах. У статті обґрунтовано доцільність урахування
екологічного чинника при прийнятті економічних рішень з метою запобігання екологічним
конфліктам. Основні ризик-чинники за їх особливостями і характером впливу на ефективність
процедур врегулювання екологічних конфліктів розподілено на чинники глобального й
національного рівнів із відповідною характеристикою.

Ключові слова: природний ресурс, екологічний конфлікт, врегулювання конфлікту, економіка, ризик-чинник, дефіцит ресурсу.

Розміщена в №3, 2012.

Інформація про автора(ів): Сабадаш Віктор Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та
бізнес-адміністрування Сумського державного університету, заступник директора Науково-дослідного
інституту економіки розвитку МОНМС України і НАН України у складі Сумського державного університету.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту