Т. В. Пімоненко
Транспарентність екологічної звітності як основа розвитку ринку зелених інвестицій
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2018.82.02
У статті проаналізовано основні передумови формування вітчизняного ринку зелених інвестицій. Так, виявлено тенденцію зниження обсягів іноземного капіталу у національну економіку, що, передусім пояснюється наявними економічними та воєнно-політичними конфліктами. З іншої точки зору, наявні екологічні проблеми, забезпечення зеленого зростання та реалізація індикативних цілей сталого розвитку 2030 потребують залучення додаткових фінансових ресурсів. У статті ринок зелених інвестицій розглядається як альтернативне джерело залучення додаткових фінансових ресурсів на імплементацію цілей сталого розвитку 2030, особливо для країн, що розвиваються. Метою статті є аналіз основних передумов формування системи екологічної звітності (як складової нефінансової корпоративної звітності) та забезпечення її транспарентності з метою формування інформаційного підґрунтя розвитку ринку зелених інвестицій. Так, визначено, що відсутність уніфікованого принципу формування загальнодоступних екологічних звітів є одним із стримуючих чинників розвитку вітчизняного ринку зелених інвестицій. Автором проаналізовано зарубіжний досвід та тенденції оприлюднення нефінансової корпоративної звітності, що містить екологічні аспекти діяльності компанії. При цьому встановлено, що в країнах (Англія, Японія, Індія, Малайзія, Франція, Данія, Південна Африка, США та Мексика) з високим відсотком розкриття інформації (більше 90 %) є на законодавчому рівні вимоги щодо оприлюднення інформації. Визначено, що дотримання принципу транспарентності (відкритості) нефінансової корпоративної звітності, що містить інформацію про екологічні та соціальні аспекти діяльності компанії, є вирішальним фактором під час прийняття рішення зеленими інвесторами. Крім того, визначено, що поєднання державного регулювання, вимог фондових бірж та потенційних зелених інвесторів є ефективним механізмом підвищення якості розкриття корпоративної звітності. Достовірна та сучасна система нефінансової корпоративної звітності є базисом для розвитку дієвого ринку зелених інвестицій та залучення іноземних інвесторів.

Ключові слова: звітність, відкритість, корпоративна звітність, інвестор, інвестиція, сталий розвиток.

Розміщена в №4, 2018.

Інформація про автора(ів): Пімоненко Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту