Л. Ю. Возна
Асиметричний тип економічної рівноваги та м’які бюджетні обмеження
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2018.82.07
У статті розглядається асиметрична інформація у зв'язку з типом економічної рівноваги й проблемою м'яких бюджетних обмежень (МБО) на прикладі планової економіки колишнього СРСР. У статті припускається, що ринок з асиметричною інформацією повинен характеризуватися асиметричним розташуванням кривих попиту і пропозиції. У свою чергу, таке припущення пов'язане з іншого гіпотезою, відповідно до якої нахил кривих попиту і пропозиції відображає дисперсію цін, що характеризує відповідний ринок. На основі наведеного дисперсійного (імовірнісного) підходу до використання неокласичних кривих пропозиції і попиту передбачається можливим аналізувати присутність або відсутність м'яких бюджетних обмежень на макрорівні. Так, синдром МБО, характерний для централізовано-планової економіки, узгоджується з асиметричним розташуванням кривих сукупних попиту і пропозиції. Ситуації ж жорстких бюджетних обмежень відповідає класичний симетричний перетин кривих попиту і пропозиції, яке також характеризує ринкову економіку. Крім того, для випадку ринкової економіки зміщення кривої сукупного попиту (в основному під впливом кредитної експансії) в менш еластичну позицію може бути пов'язане з обома явищами – розширенням синдрому м'яких бюджетних обмежень і послабленням макроекономічної стабільності. У свою чергу, цей процес супроводжується зростанням асиметрії інформації і посиленням від'ємного відбору в економіці. Від'ємний економічний відбір означає, наприклад, фінансової бульбашки і частки тих інвестицій (та суб'єктів економіки), які мають переважно спекулятивний характер і не пов'язані, зокрема, з технологічними інноваціями, які сприяють зростанню продуктивності в економіці в цілому.

Ключові слова: асиметрична інформація, від'ємний відбір, планова економіка, рівновага, цінова дисперсія, м’яке бюджетне обмеження.

Розміщена в №4, 2018.

Інформація про автора(ів): ЛЮДМИЛА ЮРІЇВНА ВОЗНА, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, незалежний дослідник

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту