С. В. Лєонов, А. О. Бойко, В. В. Боженко, А. В. Кіріл’єва
Дослідження впливу соціально-економічних трансформацій на інтенсивність процесу залучення фінансових установ до легалізації кримінальних доходів
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2018.82.08
У статті розглянуто особливості прояву тіньових схем в економіці України. Проаналізовано рівень тінізації економіки в Україні та проведено порівняння з європейськими країнами. Авторами обґрунтовано, що укорінення тіньових схем при проведенні різноманітних операцій суб’єктами господарювання, впровадження у фінансову сферу новітніх технологій, а також стрімкий розвиток ринку криптовалют призвели до стрімкого розвитку процесів із легалізації кримінальних доходів за участі фінансових установ. Досліджено особливості проведення операцій з легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, та фінансування тероризму за посередництва фінансових установ. Авторами визначено, що левова частка тіньового капіталу формується за рахунок доходів, отриманих унаслідок вчинення економічних злочинів та інших правопорушень – у зовнішньоекономічній діяльності, кредитно-фінансовій сфери, паливно-енергетичному комплексі, агропромисловому комплексі, на ринку металів та корисних копалин. У результаті дослідження встановлено, що послуги банківських установ в основному залучаються для обслуговування експортно-імпортних та інвестиційних операцій, що мають ознаки фіктивності, а також для легалізації коштів, одержаних незаконним шляхом (виведення капіталу за кордон, незаконна конвертація безготівкових коштів, ухилення від сплати податків або зменшення бази оподаткування). У статті обґрунтовано, що відмивання доходів, отриманих у результаті злочинної діяльності, стало глобальною загрозою економічній безпеці, у зв’язку з чим від держав вимагається прийняття узгоджених заходів боротьби з цією суспільно небезпечною діяльністю як на національному, так і на міжнародному рівні шляхом об’єднання інтелектуальних та організаційних зусиль багатьох державних інституцій, спроможних не лише викрити, але й припинити незаконні фінансові операції, маскування злочинного походження коштів або іншого майна.

Ключові слова: банк, конвертація готівки, легалізація кримінальних доходів, тіньова економіка, фіктивна компанія.

Розміщена в №4, 2018.

Інформація про автора(ів): Лєонов Сергій В’ячеславович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету;
Бойко Антон Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету;
Боженко Вікторія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Навчально-наукового інституту бізн

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту