Т. А. Васильєва, А. С. Воронцова, Т. М. Майборода
Теоретичні підходи до розуміння сутності державного регулювання галузі освіти
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2018.82.09
Роль та значення освіти в умовах сучасного світу не може бути недооцінена, що вимагає від держави постійного втручання в дану сферу з метою її регулювання та розвитку. Від таких заходів впливу залежить якість формування як розвиненої особистості, так і загалом людського потенціалу нації, зміна продуктивності праці та ефективності діяльності окремих суб’єктів господарювання, соціально-економічний розвиток територіальної громади, регіону, держави тощо. Враховуючи ці та багато інших чинників, в Україні активно почався процес реформування галузі освіти від старої радянської моделі до нового європейського зразка. Так, відбувається трансформація правового поля освітньої сфери, що виражається через зміну основного закону «Про освіту», а також ряду суміжних та додаткових нормативно-правових актів. Окрім цього, в країні спостерігається поступовий процес зміни інфраструктурного та ресурсного забезпечення освітніх закладів, що безпосередньо впливає на зміст та якість освітніх послуг. Такі зміни значним чином впливають і на механізм державного регулювання галузі освіти, що стало об’єктом дослідження даної роботи. У статті досліджено економічний зміст понять регулювання, державне регулювання загалом та в галузі освіти зокрема, визначено основні суб’єкти та об’єкти даного процесу як в прямому, так і в опосередкованому відношенні, функції та принципи діяльності. Це дозволяє розглядати процес державного регулювання галузі освіти як складну систему, що має свій інструментарій та методологічну основу. Авторами доведено необхідність втручання держави в галузь освіти, що на противагу ринкового регулювання, зумовлено специфічними ознаками освітнього сектору (монополія держави в галузі, переважно суспільний характер послуг, нематеріальність, багатосуб’єктність тощо). Окремо зосереджено увагу на основних формах інструментарію державного регулювання галузі освіти, що представлено у вигляді прямих та опосередкованих методів, важелів тощо.

Ключові слова: державне регулювання, галузь освіти, адміністративний метод регулювання, економічний метод регулювання.

Розміщена в №4, 2018.

Інформація про автора(ів): ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА ВАСИЛЬЄВА, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету;
АННА СЕРГІЇВНА ВОРОНЦОВА, кандидат економічних наук, науковий співробітник, асистент кафедри міжнародних економічних відносин Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету;
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА МАЙБОРОДА, асистент кафедри управління Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту