І. А. Вакуленко, П. А. Денисенко
Стратегічні питання розвитку енергетики України: інноваційний, інтеграційний та екологічний аспекти
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2018.82.10
У роботі визначено стратегічні питання розвитку енергетичного сектору України, вирішення яких дозволить підвищити ефективність реформування галузі. Розглянуто питання вибору стратегічного напрямку розбудови енергосистеми та пов’язані з ним економічні й технічні труднощі. Головне завдання роботи – окреслити коло стратегічних питань розвитку енергетичного сектору України, що потребують подальшого ґрунтовного дослідження з метою усунення перешкод на шляху системного розвитку енергетики країни. Для цього розглянуто питання розвитку енергетичної системи у трьох аспектах: інноваційному – пов’язаному з провадженням інноваційної діяльності в енергетиці, зокрема з використанням альтернативних джерел енергії як складової сучасної енергетичної системи; інтеграційному – врахування технічних та економічних ефектів від поєднання інноваційних рішень в енергетиці; безпековому – забезпечення національної безпеки держави шляхом досягнення енергонезалежності. Зокрема, було визначено вразливості енергетичної системи України з позицій економічної безпеки країни, що спричинені, по-перше, залежною від імпорту критично важливих енергоресурсів структурою споживання та постачання паливно-енергетичних ресурсів, а, по-друге, значною енергоємністю економіки, що призвело до низької конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках. У результаті аналізу інноваційних процесів в енергетичному секторі було визначено проблеми стратегічного планування розвитку енергетики, пов’язані з невизначеністю моделей майбутньої енергетичної системи, та пов’язані з цим ризики. Було розглянуто значення інтеграції енергетичних інновацій до існуючої енергетичної системи при здійсненні інноваційної діяльності, а також важливість максимально можливого використання комбінації інноваційних рішень для створення синергетичного ефекту від їхньої взаємодії з метою підвищення економічної ефективності інноваційних проектів.

Ключові слова: енергетика, інновація, національна безпека, системний підхід.

Розміщена в №4, 2018.

Інформація про автора(ів): Вакуленко Ігор Анатолійович, асистент кафедри управління Сумського державного університету;
Денисенко Павло Анатолійович, асистент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту