О. П. Славкова, М. М. Шинкаренко, О. М. Коробець
Аналіз динаміки зміни показників макроекономічної стабільності в Україні
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2018.82.12
У статті проаналізовано поняття макроекономічної стабільності та стабілізації. Стабілізаційна політика впливає на поведінку усіх економічних суб’єктів, а відтак на ефективність функціонування національної економіки. Будь-яка країна з ринковою економікою намагається досягти макроекономічної стабільності. Макроекономічна стабільність характеризує, по-перше, ефективність всіх факторів економічного розвитку, а по-друге, ефективність економічної політики країни. Стабілізація є комплексним поняттям, що враховує стан усіх без винятку складових економічної системи. Стабілізація розглядається як стратегічний процес, що полягає у наближенні до економічної стабільності. За умови визначення економічною політикою держави критерієм стабілізації недостатньої кількості конкретних економічних показників неминучим є наростання макроекономічних диспропорцій. Приділено увагу наслідкам макроекономічних процесів, які впливають на ряд важливих показників країни, таких як підвищення міжнародного іміджу країни, підвищення рейтингу в світових показниках, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, отримання бізнесом стабільного доходу, збільшення бюджетних надходжень, підвищення рівня реальної заробітної плати та соціальних виплат, тощо. Розглянута динаміка змін за виділеними показниками, та прогноз подальшого розвитку економічної стабільності країни. Сучасний макроекономічна система нашої країни наразі відноситься до нестабільної економіки, а це обумовлює нагальну потребу розробки ефективної державної стратегії, спрямованої на досягнення економічної стабілізації і економічного зростання. На основі світового досвіду авторами статті виділено та систематизовано основні показники та принципи макроекономічної стабільності, що доцільно використовувати в Україні.

Ключові слова: макроекономічна стабільність, стабілізація, економічна рівновага, індикатор стабільності, інфляція, валовий внутрішній продукт, ставка валютного курсу.

Розміщена в №4, 2018.

Інформація про автора(ів): ОЛЕНА ПАВЛІВНА СЛАВКОВА, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету;
МАРІЯ МИКОЛАЇВНА ШИНКАРЕНКО, аспірант кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА КОРОБЕЦЬ, провідний фахівець Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту