О. М. Маценко, Я. С. Ковальов, О. М. Ткаченко, Я. В. Чорна
Комплексне вирішення еколого-економічних проблем автотранспортних заторів
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.01
У статті проаналізовано рівень завантаженості автотранспортних потоків та його негативні наслідки в м. Київ. Досліджено кількість викидів від заторів та кількість авто в м. Київ, які потрапляють в них, за 2009-2018 рр., пораховано упущені вигоди від простоїв автомобілістів, знайдено їх кількісне вираження. В ході дослідження була використана методика системно-структурного і порівняльного аналізу – при аналізі еколого-економічних проблем сучасних автотранспортних систем; методи формально-логічного аналізу – при формуванні методів впровадження інноваційної інфраструктури автотранспортних шляхів, визначенні напрямів зменшення негативних впливів заторів; економіко-статистичні методи – при дослідженні тенденцій розвитку та структури впливу завантаженості автодоріг на еколого-економічну сферу. Як шляхи вирішення даної проблеми запропоновано врахування рози вітрів при архітектурному плануванні м. Київ, застосування автоматизованих систем управління дорожнім рухом, імплементація організаційно-технічних методів розподілу автотранспортних потоків у часі, а саме: реверсивний рух, дорожні розв’язки, «розумні» світлофори, розширення доріг, а також перехід на альтернативні види транспорту. Значний вплив викидів від дорожнього руху на міське населення у всьому світі мотивував нас на дослідження методів зменшення впливу цих забруднюючих речовин. Так, доведено, що посадка дерев між автомобільними дорогами та будинками зменшує кількість забруднення, якому піддаються люди. Окрім якості повітря та загальних переваг для здоров’я, озеленення доріг може покращити естетику, зменшити викиди парникових газів, контролювати стік поверхневих вод та зменшити шумове забруднення. Тому за для нівелювання негативних наслідків від викидів автотранспорту під час заторів розраховано необхідну кількість дерев для посадки у м. Київ.

Ключові слова: автотранспорт, завантаженість, затор, автотранспортний засіб, екологізація, компенсаційний ефект, упущені вигоди, збитки..

Розміщена в №4, 2019.

Інформація про автора(ів): ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ МАЦЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
ЯРОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ КОВАЛЬОВ, аспірант кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету
ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА ТКАЧЕНКО, студентка Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету
ЯРОСЛАВА ВІТАЛІЇВНА ЧОРНА, студентка Навчально-наук

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту