О. В. Люльов, О. І. Карінцева, А. В. Євдокимов Г. С. Пономарьова, О. О. Іванов
Вплив гендеру на результативність діяльності підприємства
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.06
У статті проаналізовано ситуацію гендерної рівності в Україні та світі за останні 5 років, визначені країни-лідери у напрямку просування до гендерної рівності в різних сферах шляхом аналізу показників Звіту про гендерний розрив Всесвітнього економічного форуму. До цих показників відносять: участь і можливості у економічній сфері, рівень освіти, рівень здоров’я та виживання, політичні повноваження, що є складовими єдиного індексу, що визначає місце країн в загальному рейтингу. За результатами цього аналізу можна сказати, що за останні роки Україна покращила свій показник індексу гендерної рівності, хоча у загальному рейтингу країн втратила свої позиції і опустилася на 11 позицій нижче, порівнюючи з 2014 роком. Це означає, що серед усіх досліджуваних країн Всесвітнім економічним форумом, є країни, що значно швидше рухаються в бік гендерної рівності. Також, у роботі досліджено гендерну представленість серед членів правління 5 підприємств України за 2014–2017 рр., які представляють провідні сфери економіки України, проаналізовано динаміку зміни рівня результатів діяльності цих підприємств використовуючи показник рентабельності активів (ROA), наочно представлено співвідношення між керівним складом підприємств та значенням показника ROA. Отримані результати не дають чіткої відповіді щодо гендерного впливу на результативність діяльності підприємства. Причиною цього є низка факторів, таких як: недостатня статистична вибірка підприємств; вибрано результативний показник, що не в повній мірі відображає вплив гендерного фактору на діяльність підприємства; методика, що використовувалась у роботі, потребує доопрацювання, або необхідно обрати кардинально новий підхід до аналізу досліджуваного питання. Гендерне представлення серед членів правління та його вплив на результати діяльності підприємства потребують додаткового розгляду та досліджень.

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, члени правління компанією, рентабельність активів.

Розміщена в №4, 2019.

Інформація про автора(ів): ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЛЮЛЬОВ, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Сумського державного університету
ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА КАРИНЦЕВА, доктор економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету
АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ЄВДОКИМОВ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету
ГAННА СЕРГІЙОВНА ПОНОМАРЬОВА, студентка

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту