К. Ю. Завражний
Господарський механізм управління комунікаційними бізнес-процесами промислових підприємств в умовах глобалізації
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.07

У статті наведене визначення господарського механізму управління комунікаційними бізнес-процесами промислових підприємств в умовах глобалізації як сукупності системи зв'язків, органів, форм і методів організації та функціонування, що регламентуються правовими та іншими нормами діяльності і забезпечують ефективні взаємодії у внутрішньому та зовнішньому середовищах. Це дозволяє поглибити розуміння його сутності в умовах глобалізації в контексті спрямованості саме на комунікації (під якими розуміємо в першу чергу взаємодію).
Розглянутий склад комплексного господарського механізму управління комунікаційними бізнес-процесами промислових підприємств до якого включені: організаційний, економічний, правовий, політичний, техніко-технологічний, ринковий, виробничий, соціальний, мотиваційний, адаптаційний і комунікаційний субмеханізми. Це надає можливість в подальшому формалізувати процес елементного вдосконалення комунікаційних бізнес-процесів промислових підприємств.
Деталізовані складові механізму. Зокрема, до економічних субмеханізмів віднесено механізми розподілу прибутків; економічного стимулювання; фінансовий; акціонерний; інвестування і реінвестування в розвиток та інші. До правових субмеханізмів віднесено механізми, що регламентують комунікаційні та професійні правовідносини. До організаційних субмеханізмів віднесено структурні, адміністративні та інформаційні механізми, які забезпечують розвиток і модернізацію комунікаційної діяльності на підприємстві, його інформаційну безпеку. До політичних субмеханізмів відносимо механізми інформаційної політики, соціально-економічної політики та зовнішньоекономічної політики. До ринкових віднесено субмеханізми ринкової конкуренції, попиту і пропозиції та інші. До соціальних відносимо субмеханізми: відкритості ведення бізнесу; соціальної відповідальності; соціально-психологічного впливу; інші. До виробничих відносимо субмеханізми: ресурсний; впровадження нових видів програмного забезпечення; інші. До техніко-технологічних віднесено субмеханізми науково-технічного прогресу, технологічного оновлення. До мотиваційних відносимо субмеханізми матеріальної і нематеріальної мотивації персоналу. До адаптаційних субмеханізмів віднесено: інноваційного розвитку (у т.ч. реалізації інновацій у інформаційній сфері); управління кадровим потенціалом тощо. До комунікаційних субмеханізмів віднесено: інформаційно-аналітичну діяльність (у т.ч. дослідження); зовнішні комунікації (у т.ч. система інтегрованих інструментів комунікацій, сучасні засоби телекомунікацій і зв’язку); внутрішні комунікації (у т.ч. формування корпоративної культури).

Ключові слова: господарський механізм, субмеханизми, управління, комунікації, бізнес-процеси, промислове підприємство.

Розміщена в №4, 2019.

Інформація про автора(ів): КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ ЗАВРАЖНИЙ, аспірант кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту