Т. П. Гончаренко
Стратегічне управління основними елементами фінансової стратегії банку
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.10
Банківський сектор зазвичай функціонував в умовах жорсткого конкурентного середовища, що значно посилилися в результаті останніх структурних економічних трансформацій. Такі умови потребують більш ґрунтовного дослідження одного із основоположних елементів стратегічного управління банку – його фінансової стратегії, правильна побудова та дотримання якої дозволить успішно адаптуватися до наявних та можливих змін та забезпечити ефективну фінансову діяльність. Дана стаття присвячена систематизації теоретичних уявлень про основі елементи фінансової стратегії банку в ході стратегічного управління, до яких належать управління активами і пасивами, управління ризиками, управління доходами, витратами і прибутком/збитком. Автором проаналізовано історію становлення основного об’єкту в управлінні активів та пасивів банку, а також особливості фінансового аналізу активів і пасивів. Окремо, автор досліджує питання забезпечення достатнього рівня ліквідності банку, мінімізації ризику та максимізації прибутку як цілей управління активами і пасивами. При дослідженні особливостей управління доходами, витратами і прибутком/збитком було виділено основні підходи та напрями до їх здійснення. В результат автором статті запропоновано розглядати фінансову стратегію банку через призму її основних елементів з виділенням основних складових: управління показниками фінансово стану та фінансових результатів діяльності.

Ключові слова: стратегічне управління, банк, фінансова стратегія, управління активами і пасивами, управління ризиками, управління доходами, витратами і прибутком чи збитком.

Розміщена в №4, 2019.

Інформація про автора(ів): ТЕТЯНА ПЕТРІВНА ГОНЧАРЕНКО, кандидат економічних наук, директор, Сумський коледж економіки і торгівлі

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту