П. М. Рубанов
Трансформація банківського сектору в епоху цифровізації
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.11
В умовах глобальної цифровізації економіки та розвитку альтернатив банківським послугам, актуальним стає перехід банків на відкриті платформи та їх інтеграція з FinTech сектором. В статті визначено чотири рівні інтеграції банків та FinTech компаній: традиційний банкінг, цифровий банкінг, відкритий банкінг та Open-X банкінг. На поточному етапі фактично співіснують три перші моделі. Традиційний банкінг розглядається як надання класичних банківських послуг для фізичних осіб і корпоративних клієнтів, а також інвестиційний банкінг. Цифровий банкінг передбачає використання різних каналів надання банківських послуг для клієнтів, серед яких цифровий канал має вагоме значення. Аналіз цифрового банкінгу дозволив визначити його основні характеристики з точки зору споживачів фінансових послуг та самого банку. Відкритий банкінг ґрунтується на можливості банку залучати до процесів надання банківських послуг екосистему небанківських посередників та інших третіх осіб та взаємодіяти із ними за допомогою таких технологій, як інтерфейси програмування додатків. В процесі дослідження відкритого банкінгу розглянуто основні мотиви співпраці FinTech компаній з банками. До них віднесені зростання видимості FinTech компанії для споживачів завдяки партнерства з відомим банківським брендом, досягнення ефекту масштабу тощо. Найвищим рівнем інтеграції банків і FinTech компаній та майбутнім напрямком розвитку банківського сектору визначено Open-X банкінг. До основних характеристик Open-X банкінгу віднесено: надання спільного доступу замість одноосібного володіння; інформація стає основним ресурсом замість матеріальних активів; формуються партнерські відносини між суб’єктами ринку замість самостійної розробки продукту чи купівлі готових програмних рішень; фокус на забезпеченні позитивного досвіду споживача від співпраці з банком замість пропозиції конкретного продукту.

Ключові слова: банківський сектор, банківські послуги, цифровий банкінг, цифровізація, FinTech, інтеграція, відкритий банкінг.

Розміщена в №4, 2019.

Інформація про автора(ів): ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ РУБАНОВ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту