О. В. Люльов, Б. А. Москаленко
Проблеми оцінки інвестиційної привабливості країни
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.12
Інвестиційна привабливість країни являє собою комплексний показник, що пливає на стан розвитку економіки в наступні періоди. Прямі іноземні інвестиції приносять у країну не тільки фінансові ресурси, що дозволяють створювати чи розширювати існуюче виробництво, а й поширюють технологічні та управлінські рішення з країни-інвестора. Збільшення частоти та якості контактів із розвиненими країнами має важливе значення для розвитку українських підприємств. Метою даного дослідження було виявлення особливостей підходів до оцінки інвестиційного привабливості на макроекономічному рівні у роботах зарубіжних вчених та дослідників протягом останніх кількох років. У ході аналізу публікацій авторами були структуровані підходи до оцінки за принципом використовуваних методів та суб’єктів оцінки. Найбільшої поширеності набули методи економетричного аналізу статистичної інформації, зібраної та опублікованої міжнародними інституціями та рейтинговими агентствами. Як показує ретроспективний аналіз, зв’язок між рівнем інвестиційної привабливості та динамікою притоку прямих іноземних інвестицій не завжди прямий, що пояснюється наявністю багатьох інших детермінантів, що впливають на прийняття рішення інвесторами. Таким чином, існуючі підходи до оцінки інвестиційної привабливості необхідно постійно верифіковувати та удосконалювати, беручи до аналізу нові фактори. Відомо, що корупційні схеми та зловживання чиновників під час реалізації державних проектів не сприяють росту інвестиційної привабливості країни. Проте, навіть попри це у багато країн Африки та Азії з високою корупційної толерантністю відбувається притік прямих іноземних інвестицій. Така ситуація пояснюється не тільки бажанням інвесторів з розвинених країн максимізувати прибуток в короткостроковому періоді, скільки захопити ринок, не допустивши конкурентів з тих самих галузей. З метою оптимізації результатів статистичного аналізу, приведення їх до умов конкретної країни та моменту до процесу оцінки залучаються незалежні експерти відповідних галузей економіки. Опитування експертів дає необхідні поправочні коефіцієнти, за допомогою яких підвищується точність та актуальність оцінки інвестиційного потенціалу. Авторами було запропоновано узагальнений підхід до оцінки інвестиційної привабливості країни, враховуючи міжнародний досвід та особливості української економіки.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість країни, прямі іноземні інвестиції, оцінка інвестиційної привабливості.

Розміщена в №4, 2019.

Інформація про автора(ів): ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЛЮЛЬОВ, доктор економічних наук, доцент, завідуючий кафедри маркетингу,
Сумський державний університет;
МОСКАЛЕНКО БОГДАН АНДРІЙОВИЧ, аспірант кафедри маркетингу Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту