Я. В. Самусевич, І. А. Теницька
Екологічний аудит як інструмент забезпечення екологічно інноваційного розвитку країни
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.02
Питання зменшення впливу на навколишнє середовище стало головним фактором для прийняття рішень щодо розвитку організацій країнах Європейського Союзу. Ефективним способом вирішення екологічних проблем, що виникають в діяльності організацій, є систематичне управління довкіллям. Створення ефективної системи екологічного аудиту є важливим етапом забезпечення оперативного реагування на надмірний рівень забруднення навколишнього природного середовища. Для виявлення ролі екологічного аудиту в зростанні екологічної інноваційної активності країни було побудовано ряд панельних множинних регресійних залежностей. Інформаційна база дослідження включає дані для 28 країн Європейського Союзу за період 2010-2017 років. Факторними ознаками дослідження стали абсолютна кількість організацій екологічного аудиту, їх співвідношення до загальної кількості підприємств та кількість сайтів екологічного аудиту та менеджменту. Результативними ознаками виступають значення індексу екологічної інноваційності країн та його компонентів. Проведений аналіз засвідчив, що в країнах Європейського Союзу екологічний аудит є ефективним інструментом забезпечення їх екологічного інноваційного розвитку. Виявлено, що найбільший позитивний ефект зростання кількості організацій екологічного аудиту проявляється у зростанні масштабів еко-інноваційної діяльності та обсягів її фінансуванні, а також підвищенні рівня екологічної відповідальності організацій. З іншого боку зростання густоти організацій екологічного аудиту відносно чисельності підприємств є фактором, що стримує екологічні інновації країни. Дослідження, проведені для різних груп країн доводять, що зростання рівня еко-інноваційного прогресу країн обумовлює підвищення позитивних ефектів функціонування системи екологічного аудиту. При цьому максимальний рівень впливу екологічного аудиту на інтенсивність еко-інноваційної активності спостерігається для країн з середнім рівнем прогресу. Таким чином доведено необхідність розвитку екологічного аудиту при формуванні екологічної політики України.

Ключові слова: екологічний аудит, екологічна звітність, екологічний менеджмент, екологічно-інноваційна діяльність, навколишнє природне середовище.

Розміщена в №1, 2020.

Інформація про автора(ів): ЯРИНА ВАЛЕНТИНІВНА САМУСЕВИЧ, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Сумського державного університету;
ІРИНА АНАТОЛІЇВНА ТЕНИЦЬКА, магістр кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту