О. І. Рибіна, Н. Є. Летуновська, А. Кужьор
Соціально-відповідальний маркетинг як спосіб підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.07
Із розвитком ринкової економіки виникають проблеми дотримання балансу інтересів усіх учасників виробництва, споживачів та суспільства в цілому. Цим викликаний інтерес до концепції соціально-відповідального маркетингу, що дозволяє підприємствам акцентувати увагу на сталий розвиток і соціальні цінності при вирішенні завдань бізнесу. Метою статті є дослідження впровадження концепції соціально-відповідального маркетингу суб’єктами господарювання. У статті розглянуто основні аспекти концепції соціально-відповідального маркетингу, його значення для суб’єктів господарювання. Визначено суміжні напрямки досліджень, пов’язані з соціально-відповідальним маркетингом, на основі бібліометричного аналізу статей, опублікованих у базі даних Scopus з 2010 по 2019 рік із використанням програмного забезпечення VOSviewer. Установлено, що найбільша кількість публікацій за досліджуваною тематикою наявна в США, Великобританії, Іспанії та Австралії. Згруповано основні принципи соціально-відповідального маркетингу та виділено його характерні ознаки. Особливу увагу приділено аналізу його базисних інструментів. Інструментарій соціально-відповідального маркетингу ширший, ніж класичного маркетингу, і включає: комплекс маркетингу; дослідження споживача; дослідження соціальних та екологічних наслідків від виробництва; споживання вироблених товарів та послуг. Авторами зазначено, що з традиційними аналітичними методами при реалізації концепції соціально-відповідального маркетингу, з огляду на стратегічну спрямованість сучасного маркетингу, необхідно використовувати багатовимірні методи аналізу: SPACE-аналіз, PEST-аналіз, ETOM-аналіз, QUEST-аналіз, SNW-аналіз, SWOT-аналіз та KPI-аналіз. Проаналізовано ключові особливості впровадження соціально-відповідального маркетингу на підприємствах України. В роботі обґрунтовано, що соціально-відповідальний маркетинг – це концепція управління маркетингом, за якою метою підприємства є визначення власних потреб, потреб та інтересів цільових ринків та їх задоволення більш ефективними, ніж у конкурентів, способами при збереженні або підвищенні добробуту як споживачів, так і суспільства в цілому.

Ключові слова: маркетинг, принципи соціально-відповідального маркетингу, соціально-відповідальний маркетинг, сталий розвиток.

Розміщена в №1, 2020.

Інформація про автора(ів): Рибіна Олена Іванівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри маркетингу Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету;
Летуновська Наталія Євгенівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету;
Кужьор Александра, доктор економічних наук, професор кафедри прикладних суспільних наук Сіле

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту