Г. С. Федосєєва
Роль об’єднаних територіальних громад у розвитку зовнішньоекономічної діяльності виробників сільськогосподарської продукції
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.08
У роботі наведено механізм співпраці об’єднаних територіальних громад та виробників сільськогосподарської продукції. На прикладі діяльності конкретної сільської територіальної громади визначено переваги від такої співпраці для кожного з учасників. Зокрема, найбільш важливими позитивними результатами для об’єднаних територіальних громад названо: розвиток зайнятості місцевого населення; розвиток соціальної та відновлення виробничої інфраструктури; збільшення розміру середньої заробітної плати; зниження темпів міграції молоді. Обґрунтовано систему заходів, які повинна реалізувати об’єднана територіальна громада задля стимулювання експортних операцій місцевих виробників сільськогосподарської продукції. Визначено фактори, що їх потрібно враховувати сільськогосподарським товаровиробникам в процесі сумісної розробки стратегії виходу на зовнішній ринок: визначення об’єкту та країни експорту; дослідження законодавства в сфері імпорту сільськогосподарської продукції країни–партнера; можливість залучення зовнішнього фахівця з зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної сертифікації; пошук іноземного партнера; розрахунок економічної ефективності запланованої експортної операції; інші. Представлено варіанти експорту для визначених сільськогосподарських товаровиробників з врахуванням їх сучасної спеціалізації, можливості диверсифікації діяльності, обсягу сільськогосподарських угідь, експортної ціни на визначені види продукції, перспективні ринки збуту та наявні конкурентні переваги. Зосереджено увагу на доцільності експорту нішевих видів сільськогосподарської продукції, зокрема квасолі білої. Окрім того, зроблено акцент на необхідності закріплення положень взаємовигідної паритетної співпраці та визначення параметрів конкретного позитивного ефекту від такої співпраці для об’єднаної територіальної громади.

Ключові слова: виробник сільськогосподарської продукції, експорт, зовнішньоекономічна діяльність, об’єднана територіальна громада.

Розміщена в №1, 2020.

Інформація про автора(ів): ГАННА СТЕПАНІВНА ФЕДОСЄЄВА, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївський національний аграрний університет

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту