Ю. М. Дерев’янко, О. А. Лукаш, М. А. Ліцман, А. О. Світлична
Стан та тенденції ефективності діяльності підприємств на основі сучасних індикаторів
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.09
Одним із найбільш актуальних підходів до визначення ефективності справедливо вважаються привабливість компанії з точки зору інвестування у неї коштів та отримання винагороди власниками чи менеджерами компанії. З цих позицій, можна виокремити три найбільш актуальних показника аналізу ефективності: рентабельність власного капіталу (Return On Equity, ROE), рентабельність активів (Return on Assets, ROA) та рентабельність за EBITDA (EBITDA Margin). Індикатор ROE показує скільки прибутку приносить кожна вкладена грошова одиниця в капітал та вважається мірою того, наскільки ефективно менеджмент компанії використовує її капітал для отримання прибутку. Інвестори найчастіше розглядають ROE як прийнятний за умови його значення не нижче 14 %, а у разі значення менше ніж 10 % – як погане значення. ROA характеризує наскільки добре компанія використовує свої активи, визначаючи, наскільки прибуткова компанія відносно її загальних активів. ROA найкраще використовувати при порівнянні схожих компаній або при порівнянні компанії з її показниками у попередні періоди. ROA враховує боргові зобов’язання компанії, на відміну від інших показників (зокрема, ROE). Рентабельність за EBITDA вважається грошовою нормою прибутку від операцій з готівкою до урахування капітальних витрат, податків та структури капіталу. Це виключає вплив та наслідки безготівкових витрат, таких як амортизація. Інвестори та власники можуть зрозуміти, скільки грошей утворюється на кожну грошову одиницю заробленого доходу, і використовувати такий показник як орієнтир при порівнянні різних компаній. Низька рентабельність за EBITDA вказує на те, що бізнес має проблеми з прибутковістю, а також проблеми з грошовим потоком. З іншого боку, відносно висока маржа EBITDA означає, що прибуток від бізнесу стабільний.

Ключові слова: ефективність, індикатор, менеджмент, підприємство.

Розміщена в №1, 2020.

Інформація про автора(ів): ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ДЕРЕВ’ЯНКО,кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет;
ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА ЛУКАШ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет;
МАРИНА АНДРІЇВНА ЛІЦМАН, студент, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
АЛЬОНА ОЛЕКСІЇВНА СВІТЛИЧНА, студент, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту