О. І. Жилінська, О. П. Славкова, М. Палієнко
Ефективність податкової політики: досвід та економічні наслідки для України
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.11
В статті досліджуються особливості формування та реалізації податкової політики в країні Проведено аналіз динаміки зміни обсягів податкових надходжень до державного та місцевого бюджетів. Визначено роль податкових платежів в економічному розвитку країни. Проаналізовано ефективність реалізації державної податкової політики в Україні, визначено її переваги та недоліки. Обґрунтовано вагому роль податкових платежів в стимулюванні економічного та соціального розвитку. Проведено аналіз еластичності зміни індикаторів економічного розвитку країни від зміни обсягу податкових надходжень до бюджету. Зроблено висновок про доцільність удосконалення існуючої політики встановлення, нарахування, сплати та розподілу податкових надходжень як одного із найбільш перспективних напрямів стимулювання економічного зростання.

Ключові слова: податкова політика, доходи, ухилення від сплати податків, державний бюджет, еластичність, економічний розвиток.

Розміщена в №1, 2020.

Інформація про автора(ів): ОЛЕНА ПАВЛІВНА СЛАВКОВА, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Сумського національного аграрного університету;
ОКСАНА ІВАНІВНА ЖИЛІНСЬКА, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
МАКСИМ ПАЛІЄНКО, доктор філософії Університету Інсубрія

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту