А. Я. Кузнєцова, Ю. Г. Гуменна
Детінізація економіки як вектор забезпечення ефективної податкової політики держави
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.12
Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку індикаторів податкової політики та тінізації економіки в комплексній взаємодії в контексті реалізації конкурентоздатної податкової системи країни. Проаналізовано ключові індикатори здійснення податкової політики (загальна ставка податків і внесків, кількість податків, час для адмініструванням податків суб’єктами господарювання) України порівняно з країнами Європейського Союзу. У роботі на основі використання коефіцієнту кореляції за емпіричними даними визначено зв’язок між податковими ставками, податковими надходженнями та рівнем тінізації економіки як для українських умов господарювання, так і в міжнародній площині. Обґрунтовано дуальну роль тінізації економіки в рамках використання концепції Лаффера. Визначено ключові напрями політики детінізації економіки країни, що дозволять збалансувати та підвищити ефективність реалізації механізмів оподаткування суб’єктів господарювання.

Ключові слова: тінізація економіки, податкова політика, податкова ставка, податкові надходження, податкове навантаження, концепція Лаффера.

Розміщена в №1, 2020.

Інформація про автора(ів): КУЗНЄЦОВА АНЖЕЛА ЯРОСЛАВІВНА, доктор економічних наук, професор, ректор Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»;
ГУМЕННА ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту