О. І. Іваненко, Ю. А. Сагайдак
Аналітичне оцінювання рівня розвитку та збалансованості зовнішньої торгівлі товарами
(мова оригіналу – українська)

https://doі.org/10.21272/mer.2020.87.13
Головною метою цієї роботи є оцінювання рівня розвитку та збалансованості зовнішньої торгівлі товарами. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: проаналізувати експортно-імпортні операції та основні показники, що характеризують рівень розвитку зовнішньої торгівлі країни. У роботі використані загальнонаукові та спеціальні методи, за допомогою яких було досліджено процеси та явища у їх взаємозв’язку. Теоретичну основу дослідження склали фундаментальні положення наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, статистичні звіти. У статті проведено дослідження стану зовнішньої торгівлі України, розраховано основні показники, що свідчать про тенденції її розвитку, зокрема, проаналізовано експорт, імпорт у товарному та географічному розрізах, зовнішньоторговельний оборот України товарами, участь країни у зовнішній торгівлі та її потенціал. Визначено та досліджено основні країни-партнери. Встановлено, що найбільші частки експорту товарних груп у 2019 році становили продукти тваринного та рослинного походження і недорогоцінні метали та вироби з них, а найменші – продукція хімічної та пов’язані з нею галузі промисловості. Найбільше імпортують машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання. Зазначено основні тенденції та зміни в експортно-імпортних операціях, а також фактори, що їх визначають. Зазначено шляхи та напрями розширення експортного потенціалу. Визначено, що під впливом змін на світових товарних ринках та геополітичних процесів протягом останнього десятиріччя відбулася істотна трансформація зовнішньої торгівлі України як у регіональному, так і товарному розрізі. Серед головних тенденцій – збільшення ролі країн Європи як торговельного партнера. Єдиним регіоном, обсяги торгівлі з яким за останнє десятиріччя зменшилися, були країни СНД, насамперед за рахунок Російської Федерації.

Ключові слова: збалансованість зовнішньої торгівлі, зовнішня торгівля, оцінка зовнішньої торгівлі.

Розміщена в №1, 2020.

Інформація про автора(ів): Іваненко Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри статистики та демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Сагайдак Юлія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту