І. Ф. Молоток
Чи впливає оподаткування на ефективність надання суспільних послуг: досвід європейських країн
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.14
Суспільні послуги (блага) визначаються як послуги, що надаються урядом певної країни або територіальної громади з метою забезпечення добробуту та соціального захисту громадян. Ефективність надання суспільних послуг залежить від численних економічних, соціальних та інституційних чинників. У свою чергу, численні наукові дискусії стосуються саме оптимізації оподаткування з метою підвищення ефективності надання суспільних благ. Таким чином, мета дослідження полягає в тому, щоб емпірично виявити зв'язок між наданням суспільних благ і оподаткуванням для вибірки європейських країн (Латвія, Литва, Естонія, Чеська Республіка, Німеччина, Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія, Словенія, і Україна) за 2005-2018 рр. Результати кореляційного аналізу та регресійного аналізу на панельних даних дозволяють зробити висновок про те, що надання суспільних благ (безпека, освіта, охорона здоров'я) сильно залежить від динаміки соціальних відрахувань та податків на товари і послуги, і в меншій мірі – від податків на доходи, прибуток і приріст капіталу. Більш того, динаміка зростання податків в обраних європейських країнах в два, три або навіть п'ять разів швидше, ніж динаміка зростання всіх залежних змінних (тільки щорічні темпи зростання державних витрат на освіту і соціальні відрахування майже рівні). Така невідповідність може призвести до зростання соціальної напруженості, тіньової економіки, інтенсифікації процесів ухилення від сплати податків і зниження лояльності до уряду серед населення. Все це доводить необхідність вдосконалення перерозподілу фінансових ресурсів з метою підвищення ефективності надання суспільних благ.

Ключові слова: бюджет, державні витрати, ефективність уряду, податкові надходження, суспільні послуги.

Розміщена в №1, 2020.

Інформація про автора(ів): ІГОР ФЕДОРОВИЧ МОЛОТОК, здобувач Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту