М. В. Зось-Кіор, В. Ю. Ільїн, І. М. Кирилюк, О. В. Солод
Діджиталізація в реалізації еколого-економічних принципів управління сталим розвитком аграрних підприємств
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.02
Розглянуто питання діджиталізації еколого-економічних принципів управління розвитком аграрного підприємства. Представлено ефективні техніки адаптації підприємств до викликів смарт-економіки, що змінює людські потреби, продукти, послуги, ланцюжки вартості, ринки, технологічні процеси, бізнес-моделі, форми конкуренції та ділового партнерства. Доведено ефективність точного землеробства, що включає паралельне водіння, картування врожайності, диференційоване внесення насіння та добрив. Визначено, що вагомим стримуючим чинником становлення в Україні смарт-агробізнесу є відсутність системного попиту на цифрові рішення з боку вітчизняних аграрних підприємств та сільських громад та неготовність (стратегічну, фінансову, технологічну, кадрову, організаційну і т. ін.) більшості підприємств та громад до кардинальних інновацій. Розглянута система вимірюваних показників і можливості платформи Hummingbird Technologies та наслідки її впровадження для управління земельними ресурсами, зокрема нормалізований відносний індекс біомаси, індекс листкової поверхні, карта неоднорідності посівів, карта ризику вилягання рослин, карта наявності бур’янів, карта густоти сходів, створення електронних карт завдань, карта-завдання на диференційоване проведення десикації, карта-завдання на диференційоване внесення гербіцидів, карта-завдання на диференційоване внесення регуляторів росту рослин. Доведено необхідність активізації роботи сільських громад, які намагаються всіляко комунікувати з агровиробниками на взаємовигідних умовах та з іншими стейкхолдерами задля сталого розвитку сільських територій. Розглянуто питання участі сільських громад у проєктах щодо підвищення родючості ґрунтів, організації органічних господарств, обслуговуючих кооперативів, що прямо чи опосередковано пов’язані з ефективним управлінням еколого-економічним розвитком аграрних підприємств. Доведено необхідність підвищення кваліфікації бізнес-інженерів і персоналу та посилення аналітичного інструментарію аграрних підприємств при впровадженні засобів діджиталізації господарської діяльності.

Ключові слова: аграрні підприємства, діджиталізація, екологічні та економічні засади, розвиток, управління.

Розміщена в №2, 2020.

Інформація про автора(ів): МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ ЗОСЬ–КІОР, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія;
ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ ІЛЬЇН, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;
ІРИНА МИКОЛАЇВНА КИРИЛЮК, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
ОЛЕКСАНДР ВАДИМОВИ

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту