О. В. Кубатко, В. М. Ігнатченко, С. В. Шапаренко, І. А. Стародуб, Д. О. Ярьоменко
Економічна оптимізація використання ресурсів на основі Smart Grid
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.03
У світі відбуваються зміни в підходах до розробки енергетичної політики. Здійснюється перехід від старої моделі енергетичного сектора, в якій домінували великі виробники, неефективні мережі, викопне паливо, недосконала конкуренція на ринках природного газу, вугілля, електроенергії, − до нової моделі, яка створює більш конкурентне середовище і вирівнює можливості для розвитку, і домінування одного з видів виробництва енергії або джерел постачання палива. Традиційна мережа заснована на централізованих електростанціях, які постачають електроенергію споживачам через прості односторонні системи передачі і розподілу є неефективною. Велика частина нинішніх генеруючих потужностей в Україні використовує в основному викопне паливо, що значно сприяє збільшенню концентрації вуглекислого газу в атмосфері Землі з відповідними негативними наслідками для клімату. У той же час перевага віддається підвищенню енергоефективності та використання енергії з відновлюваних і альтернативних джерел. Реалізація заходів з адаптації та запобігання зміні клімату також є одним з пріоритетів розвитку світової енергетики. Це створює нові економічні та науково-технічні проблеми для України. Однак в той же час це відкриває нові перспективи для пошуку і впровадження інноваційних розробок в області видобутку, переробки викопного палива, енергопостачання та споживання, що призводить до необхідності створення нової енергетичної політики держави.
У статті розглядаються теоретичні та методологічні підходи, що розкривають переваги використання Smart Grid. Підкреслюється, що забезпечення енергетичної безпеки та екологічної стійкості енергетичного сектора має ґрунтуватися на використанні поновлюваних джерел енергії. У статті аналізуються основні фактори, які можуть вплинути на розвиток технології Smart Grid. Також стаття присвячена досвіду країн ЄС, які впроваджують інтелектуальні енергетичні системи для економічної оптимізації використання відновлювальних джерел енергії.

Ключові слова: Smart Grid, відновлювальна енергетика, економічні процеси, енергомережі, енергопостачання, ефективність, інвестиції.

Розміщена в №2, 2020.

Інформація про автора(ів): ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВНА КУБАТКО, кандидат економічних наук, доцент ,старший викладач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ ІГНАТЧЕНКО, аспірант кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування
Сумського державного університету;
СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ ШАПАРЕНКО, студент Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету;
ІГОР АНДРІЙОВИЧ СТАРОДУБ, студент Навчально-наукового інституту фін

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту