В. Дурановскі, Ю. М. Петрушенко, А. С. Воронцова, В. Ю. Барвінок
Аналіз факторів впливу на динаміку трудової еміграції: приклад України
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.05
Дана стаття аналізує наукові результати зарубіжних та вітчизняних робіт у питанні трудової міграції та факторів виникнення даного явища. На основі попередніх досліджень були згруповані чинники в чотири основні категорії, які включають всі сфери життя існуючих та потенційних мігрантів, такі як: економічні та політичні, соціальні та природно-кліматичні.
Міграція з метою працевлаштування постійно зростає. Так, за оцінками ООН, чисельність трудових мігрантів у світі за 2019 році становила 272 млн. осіб, тобто 3,5 % населення, у порівнянні із 2010 роком показник зріс на 56,25 %. Такі вагомі міграційні рухи призводять до світового дисбалансу кон’юнктури трудового ринку. Це доводить, що вивчення такого виду міграції, як трудова є актуальним, особливо дослідження факторів, що спричиняють міграційні потоки.
Ситуація в Україні, на ряду зі світовими показниками, має позитивну тенденцію, порівняно з попередніми роками. Дані Держстатики демонструють збільшення трудової міграції на 44,4% у проміжку між 2016 та 2019 роками. У доповіді ООН, показник становить 5 млн. осіб у 2019 році, що знайшли місце роботи закордоном та визнає Україну, як одного із лідерів країн за чисельністю емігрантів. Це призводить до значних втрат людського капіталу (в тому числі «відтоку мізків»). Так, у 2019 році втрати України від емігрантів серед яких науковці та висококваліфікованих фахівці оцінюються понад 1 млрд. дол. США. Серед країн-донорів українських мігрантів, лідерами є Польща, країни ЄС та Росія. Переважно це зумовлено географічними факторами та вищим економічним рівнем розвитку держав, порівняно із Україною.
У статі також будуть проаналізовані основні фактори, які визначені державою, як ключові у трудових потоках на основі Стратегії управління трудовими потоками на 2025 рік, що схвалена у 2019 році. В ході аналізу даної стратегії були визначені основні методи боротьби держави з точки зору влади. Таким чином, ключовими факторами, які негативно впливають на міграцію, визначені оплата праці та політична нестабільність. На базі отриманих результатів були розроблені рекомендації щодо ефективного регулювання питань трудової еміграції в Україні.

Ключові слова: еміграція, міграція, працівник-мігрант, трудова міграція, фактори впливу на трудову міграцію.

Розміщена в №2, 2020.

Інформація про автора(ів): ВОЙЦЕХ ДУРАНОВСКІ, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Опольського університета, м. Ополе, Польща;
ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ПЕТРУШЕНКО, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету;
АННА СЕРГІЇВНА ВОРОНЦОВА, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету;
ВЕРОНІКА ЮРІЇВНА БАРВИНОК, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту