Ю. Ю. Онопрієнко, О. М. Обод
Аналіз функціонування банківської системи та вплив факторів невизначеності на стратегічне управління фінансами банків
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.06
У статті проведено аналіз банківської системи України в період кризових явищ та висвітлено сучасний стан її функціонування. Зазначено, що важливу роль відіграла банківська криза, в результаті якої було ряд проблем, а саме на рівні менеджменту окремих банків причиною вразливості до кризових явищ була, насамперед, неефективність стратегічного управління, результатом чого став високоризиковий профіль діяльності більшості з них в умовах недостатнього покриття ризиків капіталом. Визначено, що ефективність стратегічного управління фінансами банків України значною мірою залежить від низки факторів на мікро -(на банк впливає зовнішня сукупність економічних відносин у сфері фінансів, представлена суб’єктами, взаємодія з якими і створює невизначеність), макро- (політичні, соціальні та ін.) та мегарівнях (такі як нестійкий стан глобальної економіки, зміни у трендах монетарного регулювання та ін.), які мають високій ступінь невизначеності.
Досліджено та проаналізовано динаміку основних показників банківської системи, зокрема кількість банків уключених до Державного реєстру банків та які мають банківську ліцензію, банки за участю іноземного капіталу та зі 100 % іноземним капіталом; структуру активів; обсяг токсичних кредитів (присутність великого обсягу на балансах банків токсичних активів, а також можливе погіршення обслуговування кредитів позичальниками через зростання рівня макроекономічної, соціальної та політичної нестабільності негативно впливає на якість стратегічного управління фінансами, оскільки значно збільшує невизначеність операційного середовища при прийнятті управлінських рішень), та фінансові результати банківської системи України.
Визначено, що операційне середовище функціонування банків має ряд факторів невизначеності, що в подальшому впливають на фінанси банку та ефективність їх управління.

Ключові слова: банк, банківська система, управління фінансами, фактор впливу на банки, фінанси банку.

Розміщена в №2, 2020.

Інформація про автора(ів): Онопрієнко Юлія Юріївна, аспірантка кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету;
Обод Олена Миколаївна, аспірантка кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту