Д. Д. Тимошик, Л. Л. Гриценко, Я. С. Ковальов
Мале та середнє підприємництво: український і міжнародний досвід
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.07
У статті розглянуто поняття малого та середнього підприємництва в процесі становлення економічної думки. Завдання роботи – визначити та проаналізувати стан малого та середнього підприємництва в Україні та закордоном. З цією метою окреслені визначення закордонних і національних науковців і сформульовано власне розуміння терміну. Проведено порівняльно-кількісний аналіз підприємств на основі даних, зібраних Державною службою статистики України, і виявлений позитивний приріст підприємств за період 2014-2018 років. Окрім того досліджені основні підходи стосовно поділу підприємств на види за різними класифікаційними ознаками відповідно до української економічної системи та стандартів Європейського Союзу, що докорінно відрізняються від системи поділу в Сполучених Штатах Америки. Разом з тим розглянуті показники малого та середнього підприємництва США і країн Європи, що дозволяє говорити про те, що найбільший відсоток внеску у ВВП належить саме сектору малого та середнього підприємництва. Описані особливості МСП у порівнянні з іншими видами підприємств визначають важливість становлення МСП як стійкого та самодостатнього сектору економіки та вимагають підтримки зі сторони державного регулювання.
Актуальність дослідження теми МСП передусім продиктована необхідністю узагальнення раніше досліджених пластів цієї теми, появою нових реформ та прагненням України вдосконалити економічну систему та вивести її на світовий рівень.
Розвиток економіки залежить не лише від внутрішніх принципів ведення політики, але і від зовнішніх факторів, що впливають на стан світової економіки. Початок 2020 року змусив керівників країн світової спільноти задуматися про принципи збереження економічних показників у період тригеру, викликаного пандемією коронавірусу та обвалом цін на нафту, а тому цілком закономірною є практика впровадження програм щодо підтримки підприємств малого та середнього бізнесу в період рецесії світової економіки.

Ключові слова: види підприємств, малі та середні підприємства, національне підприємництво, підприємництво, роль малого та середнього підприємництва, суб’єкти господарювання.

Розміщена в №2, 2020.

Інформація про автора(ів): ДАР’Я ДМИТРІВНА ТИМОШИК, аспірантка кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету;
ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА ГРИЦЕНКО, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету;
ЯРОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ КОВАЛЬОВ, аспірант кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту