О. В. Димченко, Я. М. Хайло, С. М. Гайденко, Т. О. Хайло
Підприємництво і адаптація комунальних підприємств до ринкових умов
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.08
У статті викладені основні положення щодо формування підприємницької стратегії розвитку міського комплексу житлово-комунального господарства (ЖКГ) й адаптації його до ринкових умов. Розкрито зміст і завдання перебудови системи управління ЖКГ як цілісного комплексу, в якому головними принципами визначено інноваційність розвитку, узгодження взаємодії між підгалузевими підприємствами та державно-приватне партнерство (ДПП). Уточнено поняття «підприємницької адаптації управління» (ПАУ), як комплексу заходів організаційно-економічної спрямованості з налаштування системи управління окремого підприємства, в узгодженні з власником комунального комплексу, на повноформатні ринкові відносини, запропоновано логіко-структурну модель інтеграції спільних зусиль муніципалітету і безпосередньо підприємств тепло- та водопостачання з метою побудови оновленого інформаційно-аналітичного забезпечення міського комплексу та умов, за яких цей процес може бути реалізованим. Визначено організаційно-економічні складові підприємницької адаптації у контексті стратегій ДПП, інвестиційного забезпечення і інноваційного розвитку комунальних підприємств життєзабезпечення міст (КПЖЗМ). З яких слідує, що підприємницька стратегія ДПП запускає механізм розширення інвестиційних можливостей та інноваційного розвитку КПЖЗМ, що сприятиме довгостроковому успіху цієї стратегії, яку визначено як «інтегровану підприємницьку модель інноваційного розвитку КПЖЗМ». Представлено особливості взаємозв’язку елементів підприємницької адаптації підприємств КПЖЗМ і муніципалітету міста, що сприятиме зміні характеру відносин між органами місцевої влади та муніципальними підприємствами й дозволяє започаткувати новий механізм ефективної реалізації програм реформування галузі із застосуванням елементів ДПП.

Ключові слова: адаптаційна стратегія, житлово-комунальний комплекс, інтегрована система, інформаційно-аналітичне забезпечення, приватне партнерство.

Розміщена в №2, 2020.

Інформація про автора(ів): Димченко Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;
Хайло Яна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, КП «Харківводоканал», директорка фінансово-економічного департаменту;
Гайденко Сергій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту