А. С. Ігнатченко, Б. Л. Ковальов, С. М. Федина, А. Г. Попова
Аналіз дефініційної основи терміну «екологічні (зелені) інвестиції» та їх класифікація
(мова оригіналу – українська)

https://doі.org/10.21272/mer.2020.88.12
У роботі проаналізовано зміст і сутність терміну «екологічні (зелені) інвестиції». Досліджено структуру зеленої економіки та її мету для кожної зі складових. Узагальнюючи існуючі трактування терміну «екологічні (зелені) інвестиції», авторами запропоновано власне визначення екологічних інвестицій. Авторське трактування терміну екологічні (зелені) інвестиції враховує соціальну, економічну та екологічну сфери сталого розвитку. Домінантою авторського трактування терміну «екологічні (зелені) інвестиції» є інвестування в екологізацію фінансових структур. Було розглянуто існуючі підходи до класифікації зелених інвестицій, у ході чого з’ясовано, що види зелених інвестицій залежать не лише від ознак інвестицій (ризику, періоду, спрямованості), а в основному від об’єкта, виду, джерела інвестування саме в зелену сферу діяльності. У статті узагальнено і систематизовано класифікацію екологічних (зелених) інвестицій, які можна розділити відповідно до сфери діяльності об’єктів інвестування, регіональної ознаки суб’єктів залучення екологічних інвестицій, терміну та способу залучення інвестицій. Також було розглянуто основний інструментарій у сфері зеленого інвестування, зокрема кредитні зелені лінії Міжнародних багатосторонніх банків, що дають можливість отримати кошти для стимуляції озеленення на проекти, спрямовані на розвиток озеленення країн-засновників, приватне зелене кредитування та зелені облігації. Авторами сформовано рекомендації щодо підвищення екологічної ефективності впровадження зеленої економіки в Україні. У ході дослідження було з’ясовано, що зелені інвестиції є так званим «фінансування майбутнього», що зумовлено необхідністю поєднання питань фінансування та виконання глобальних цілей сталого розвитку.

Ключові слова: довкілля, інвестиції, зелені інвестиції, екологічні інвестиції, екосистема, зелена економіка, сталий розвиток.

Розміщена в №2, 2020.

Інформація про автора(ів): Ігнатченко Анастасія Сергіївна, аспірантка кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
Ковальов Богдан Леонідович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
Федина Світлана Миколаївна, аспірантка кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
Попова Анастасія Геннадіївна, студентка Навчально-наукового інституту фі

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту