О. М. Маценко, І. В. Торба, А. В. Ковальова
Розв’язання еколого-економічних конфліктів між водогосподарськими комунальними підприємствами та їх стейкхолдерами на основі реклеймінга водних ресурсів
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.13
Стаття присвячена вирішенню конфліктів між підприємствами-водокористувачами та їх стейкхолдерами, що виникають переважно через забруднення обмежених водних ресурсів стічними водами. Основною метою дослідження є аналіз причин та видів виникнення конфліктів між підприємствами-водокористувачами та їх стейкхолдерами, а також способів їх вирішення. Систематизація наукових досліджень та підходів до вирішення проблеми конфліктів у сфері водокористування дозволила дійти висновку, що дане питання є малодослідженим і потребує додаткового розгляду. Актуальність роботи визначається необхідністю дослідження недоліків в існуючій системі державного управління водними ресурсами, зокрема, при вирішенні конфліктів, що виникають між підприємствами-водокористувачами та їх стейкхолдерами. З підписанням угоди про асоціацію з ЄС Україна взяла на себе зобов’язання щодо впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами. Проте недостатньою мірою реалізовано залучення зацікавлених сторін до управління водними ресурсами за басейновим принципом, зокрема, ігноруються їх економічні, соціальні та екологічні інтереси. Між підприємствами-водокористувачами та їх стейкхолдерами мають місце конфлікти при використанні спільних водних об’єктів та прибережної території. Для вирішення такого роду конфліктів запропоновано використання механізмів водозбереження, зокрема, перехід на реклеймінг водних ресурсів. Це дозволить у довгостроковій перспективі скоротити витрати на воду, що використовується для господарських потреб, та знизити антропогенне навантаження на спільний для водокористування водний об’єкт. Для прогнозування оптимального варіанта вирішення конфліктів між підприємствами-водокористувачами та їх стейкхолдерами запропоновано використовувати теорію ігор. Результати проведеного дослідження можуть бути використані органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств-водокористувачів, науковцями та іншими зацікавленими сторонами у сфері водокористування.

Ключові слова: конфлікт, водні ресурси, реклеймінг, стейкходер, водозбереження, теорія ігор.

Розміщена в №2, 2020.

Інформація про автора(ів): Маценко Олександр Михайлович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
Торба Іван Валерійович, аспірант кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
Анастасія Володимирівна Ковальова, аспірантка кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.






Повернутися до перегляду змісту