Д. О. Смоленніков, Ю. В. Чорток, А. В. Бондар
Система індикаторів корпоративної соціально-екологічної відповідальності підприємств для прийняття управлінських рішень із урахуванням потреб стейкхолдерів
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.14
У сучасних умовах розвитку глобалізаційних процесів будь-які переваги мають важливе значення для кожної компанії в конкурентній боротьбі за споживача. Одна з них – реалізація заходів корпоративної соціально-екологічної відповідальності підприємств та врахування її практики при формуванні стратегії розвитку компанії. У дослідженні розглядається питання прийняття управлінських рішень щодо реалізації корпоративної соціально-екологічної відповідальності на підприємствах під впливом зацікавлених сторін. Ведення господарської діяльності на принципах соціальної та екологічної відповідальності на сьогоднішній день є не тільки слідкуванням сучасним трендам, але й важливою складовою стратегії реагування на нові виклики. Комплекс заходів та проектів, які реалізують підприємства задля охорони довкілля та покращення якості життя населення, зазвичай, є затребуваним, та позитивно впливає на їх імідж. Водночас, не завжди ці дії відповідають реальним потребам зацікавлених сторін. Саме необхідність врахування інтересів стейкхолдерів стала основою ідеї щодо розроблення простої та зрозумілої для користувачів системи показників корпоративної соціально-екологічної відповідальності. Метою дослідження стало формування науково-методичних підходів до визначення індикаторів корпоративної соціально-екологічної відповідальності, які враховують запити його основних груп стейкхолдерів, та формують загальне бачення на шляху до формулювання стратегії розвитку підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень при вирішенні соціальних, економічних та екологічних проблем. В результаті дослідження було розроблено комп’ютерну програму CSLinked, яка дозволяє аналізувати показники корпоративної соціальної відповідальності підприємств з урахуванням потреб зацікавлених сторін та забезпечує самооцінку компанії за трьома групами показників – економічним, соціальним та екологічним.

Ключові слова: корпоративна соціально-екологічна відповідальність, індикатор, прийняття управлінських рішень, підприємство, стейкхолдери, стратегія.

Розміщена в №2, 2020.

Інформація про автора(ів): ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ СМОЛЕННІКОВ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету;
ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ЧОРТОК, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
АНАТОЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ БОНДАР, аспірант кафедри управління Сумського державного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту